Illustration och grafisk form ur Rädda Pappan av Mikael och Amanda Löfgren, 2018, Bokförlaget Korpen

Illustration och grafisk form ur Rädda Pappan av Mikael och Amanda Löfgren, 2018, Bokförlaget Korpen

Illustration och grafisk form ur Rädda Pappan av Mikael och Amanda Löfgren, 2018, Bokförlaget Korpen